Disse vitenskapelige kanoturene er gjort mellom 2006 og 2008

av Knut Michelsen, padleglad lektor

Mange lever dessverre i den lettere villfarelse at livet ute i naturen er helt – eller nesten helt – uten farer og overraskelser, men nordmannen Thore Heiadahl har erfart noe annet og har skrevet mange bøker og laget flere filmer om dette til glede for alle gode og oppeg å ende nordmenn over hele verden. På hans mange Parajumper Svart vandringer , kanoseilinger, bade- og skiturer, dukker det opp sjeldne dyr, også ville dyr, samt glemte urbefolkninger, ja rester av pyramider og spor etter folkevandringer nærmest bak hvert nes og hver sten – følg med!

Thore – som også opptrer under flere navn, blant annet «Vidar» og «Thor» for ikke å bli gjenkjent av sine mange noe animerte beundrere (og tidligere koner) – denne mannen har øyne for det meste. Og teoriene om folkeslagenes vandringer på kryss og tvers over jordoverflaten er etter hvert utviklet til uante forskningsmessige høyder, bare det norske skoleverkets visjoner og handlingsplaner overgår dette: